• Netwerken in

    een inspirerende

    elektrische omgeving

    banner

UPK bijeenkomst tijdens Breda e-Drive

Op 23 september is Breda e-Drive gastheer voor het platform Uitvoeringsprogramma Klimaat. Aan het einde van de middag opent Wethouder Selcuk Akinci de bijeenkomst Slim samenwerken aan een CO2 neutraal klimaat  2013-2016. 

De bijeenkomst start met een lezing door Carlo van de Weijer. Als hoofd van de afdeling smart mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven houdt Carlo van de Weijer zich bezig met de manier waarop mensen zich verplaatsen. Bovendien heeft hij als vicepresident Traffic Solutions bij TomTom een goed inzicht in de steeds grotere rol van big data (in dit geval de enorme hoeveelheid gegevens die binnen via TomTom gebruikers) in het dagelijks verkeer. Leden van het kernteam Energiek Breda nemen het podium en we sluiten af met een netwerkborrel. Een ieder is welkom.

De bijeenkomst is van 16.30u tot 17.30u en voor iedereen vrij toegankelijk.

Over het UPK

De Gemeente Breda wil CO2-neutraal worden. Daartoe stelt het gemeentebestuur elke vier jaar een uitvoeringsprogramma vast met projecten gericht op: Duurzame Energieproductie, Energiezuinige Gebouwde Omgeving, Duurzame Overheid, Schone en zuinige mobiliteit, Duurzaam Ondernemen, Klimaatbestendige Leefomgeving en Communicatie, organisatie, financiën.

Het UP Klimaat en bijbehorende stukken vindt u op de website van de Gemeente Breda. Het verslag van de vorige bijeenkomst vindt u als bijlage bij dit bericht.

Een eerste kennismaking met Carlo van de Weijer vindt u op http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2014/februari/carlo-van-de-weijer.html