• Netwerken in

    een inspirerende

    elektrische omgeving

    banner

UPK bijeenkomst

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de bijeenkomst 'Slim samenwerken aan een CO2-neutraal Breda'  op 23 september 2015. Wij zijn te gast bij 'Breda e-Drive', wat ervoor zorgt dat u niet alleen uit de bijeenkomst maar ook uit het evenement inspiratie kunt halen. 

16.30 uur Opening door Wethouder Paul de Beer

16:40 uur  Presentatie Carlo van de Weijer

17.00 uur: Discussie / vragen

17.05 uur: Kernteam Energiek Breda (7 x 5 minuten)

17.40 uur: pitches van 1 minuut

UPK bijeenkomst

De bijeenkomst heeft tot doel om de voortgang te bespreken van het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 (UP Klimaat) en het verbinden en verrijken van bestaande projecten en nieuwe initiatieven. De bijeenkomst start met een lezing door Carlo van de Weijer. Als hoofd van de afdeling smart mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven houdt Carlo van de Weijer zich bezig met de manier waarop mensen zich verplaatsen. Bovendien heeft hij als vicepresident Traffic Solutions bij TomTom een goed inzicht in de steeds grotere rol van big data (in dit geval de enorme hoeveelheid gegevens die binnen via TomTom gebruikers) in het dagelijks verkeer.

Vervolgens krijgen de leden van het kernteam 'Energiek Breda'  het podium om de resultaten te delen van de scan die zij hebben uitgevoerd van de projecten in het UP Klimaat. Hoe geven we de uitvoering van de projecten een extra impuls? Welke projecten bieden kansen voor opschaling? Wat zijn de criteria voor ondersteuning en wat betekenen ze voor uw project (-idee)?

De leden van het kernteam en hun sparring partners zijn aanwezig, dus volop gelegenheid om van gedachten te wisselen over uw poject of-idee. Net als de vorige keer, staat op het podium een zeepkist, die u mag gebruiken om te pitchen. Heeft u een mooi idee, een oproep of vraag die u onder de aandacht wil brengen, meld u aan voor het geven van een pitch van 1 minuut.

In 2016 gaan we samen een nieuw programma opstellen voor de periode 2017-2020. De bijeenkomst van 23 september is daarvoor een opmaat.

Meld u aan via EnergiekBreda@breda.nl . Een week voor het evenement ontvangt u een bevestiging met de deelnemerslijst en meer informatie over Breda e-Drive.   

Achtergrond

De Gemeente Breda wil CO2-neutraal worden. Daartoe stelt het gemeentebestuur elke vier jaar een uitvoeringsprogramma vast met projecten gericht op: Duurzame Energieproductie, Energiezuinige Gebouwde Omgeving, Duurzame Overheid, Schone en zuinige mobiliteit, Duurzaam Ondernemen, Klimaatbestendige Leefomgeving en Communicatie, organisatie, financiën.

Het UP Klimaat en bijbehorende stukken vindt u op de website van de Gemeente Breda. Het verslag van de vorige bijeenkomst vindt u als bijlage bij dit bericht.